15.5 Kassavirtaraportti

Uusi graafinen kassavirtaraportti korvaa vanhan rahaliikenneraportin. Tällä uudella raportilla voi tarkastella valittujen pankkitilien saldoa ja niiden kehitystä, sekä tilitapahtumia. Raportti näyttää myös, kuinka Procountorissa olevat tapahtumat tulevat vaikuttamaan pankkitilien saldon kehitykseen. Uudet raportit löytyvät kohdasta Raportointi > Kassavirtaraportti

Kassavirtaraportti-näkymällä voit seurata kassavirran kehitystä pankkitileittäin ja tositetiloittain/-tyypeittäin. Voit analysoida tietoja eri hakutyyppien yhdistelmillä. Raporttinäkymää voidaan suodattaa ja siltä voidaan porautua rivitasolle: tiliotteille sekä tositteille/tilauksille.

Raportin hakuehdot

Ajanjakso-hakuehtovalikosta voit valita, haluatko nähdä saldokehitystä

  • 2+1 kuukauden (kaksi edellistä kuukautta sekä yksi tuleva kuukausi),
  • 2+2 viikon (kaksi edellistä viikkoa sekä kaksi tulevaa viikkoa),
  • nykyisen vuoden tai
  • 10+2 kuukauden (10 edellistä kuukautta sekä kaksi tulevaa kuukautta) jaksoissa.

Voit halutessasi hakea kassavirtatietoja tietyltä aikaväliltä. Syötä alku- ja loppupäivämäärä Alkaen- ja Päättyen-kenttiin sekä paina Valitse aikaväli -painiketta, jotta valinta aktivoituu. Ajanjakso-hakuehdon päivämäärät muuttuvat punaisiksi, jos kyseiselle ajankohdalle ei ole perustettu tilikautta. Tilikausi perustetaan ohjelman kohdassa Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tilikaudet.

Haku-kentällä voidaan hakea pankkitilejä kirjoittamalla osan tilinumerosta. Klikkaamalla hakukenttää saat myös alasvetovalikossa luettelon valittavana olevista pankkitileistä. Pankkitilit-hakuehtovalikosta voit valita useampia tilejä klikkaamalla yksittäisiä tilejä tai maalaamalla ne hiiren vasemmalla painikkeella.

Huomaathan, että voit katsoa useamman tilin tietoja vain, jos kaikki valitut tilit ovat saman valuutan tilejä.

Ennusteen luvut -hakuehtovalikosta voi valita Liiketapahtumat ja/tai Muut tapahtumat. Liiketapahtumilla tarkoitetaan Lähettämätön-, Lähetetty-, Maksettu-, Hyväksytty-, Osittain maksettu -, Maksettu muualla - ja Laskutettu-tilassa olevia tositteita.

Ennusteen tositelajit -hakuehtovalikosta voit valita, mitä tositelajeja haluat raportilla tarkastella. Valittavina ovat:

  • Myyntitilaukset
  • Myyntilaskut
  • Ostotilaukset
  • Ostolaskut
  • Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset
  • Palkat

Ennusteen tositelajit -hakuehtovalikko koskee ainoastaan alinta Ennuste tositteittain-kuvaaja sekä graafien ennusteosuuksia. Listaus näyttää kaikki tositetyypit, joihin liittyviä tapahtumia on millään tilillä. Jos tapahtumia johonkin tositelajiin liittyen ei ole, sitä ei näy Ennusteen tositelajit -hakuehtovalikon listassa. Graafeissa saattaa tapahtua skaalauksen muutoksia, jos valitaan valikosta vain jokin tietty tositelaji.

Jokaisen hakuehtovalikon oikeassa yläkulmassa on pyyhekumi-ikoni eli Tyhjennä valinnat -painike. Tällä painikkeella voit tyhjentää kyseisen valikon valinnat.

Hakuehtovalikkojen alapuolelta löytyvä Tyhjennä Valinnat -painike tyhjentää kaikki tehdyt valinnat.

Kassavirtaraportti päivittyy kahden tunnin välein päivisin klo 6-23 välillä. Viimeisin päivittymisaika on näkyvillä raportin vasemmassa yläreunassa.

Sivun alkuun

Kassavirran toteuma ja ennuste

Kassavirtaraportti-näkymän ylin kuvaaja esittää valitun tilin saldokehityksen sekä arvioidun saldokehityksen (valitun tilin panot, otot, arvioidut tulot sekä arvioidut menot) valitsemallasi ajanjaksolla. Vihreällä kuvaajalla esitetään realisoitunut pankkitilin saldo. Tiedot saadaan tiliotteelta. Harmaalla kuvaajalla esitetään ennuste pankkitilin saldosta tulevaisuudessa. Tämä tieto perustuu Procountorissa oleviin tositteisiin ja tilauksiin.

Keskimmäinen kuvaaja kuvaa kassavirran toteumaa sekä ennustetta panoihin ja ottoihin eriteltynä. Realisoituneet panojen ja ottojen tiedot saadaan tiliotteelta. Arviot tulevista tuloista ja menoista saadaan Procountorissa olevista tosittiesta ja tilauksista.

Rivitietotasolle (tiliotteille sekä tositteisiin/tilauksiin) pääset ylimmän kuvaajan oikeassa yläkulmassa olevalla Rivitietoihin-painikkeella. Molemmat Rivitietoihin-painikkeet vievät samaan Rivitieto-näkymään.

Sivun alkuun

Ennuste tositteittain

Ennuste tositteittain-taulukko näyttää Procountorin tositteisiin/tilauksiin perustuen vain tulevat nostot ja panot taulukkomuodossa valitulla ajanjaksolla.

Voit muokata, mitä tositteita Ennuste tositteittain -taulukossa näkyy valitsemalla Ennusteen tositelajit -hakuehtovalikosta haluamasi tositelajit. Listaus näyttää kaikki tositetyypit, joihin liittyviä tapahtumia on millään tilillä. Jos tapahtumia johonkin tositelajiin liittyen ei ole, sitä ei näy Ennusteen tositelajit -hakuehtovalikon listassa.

Kaikkien kuvaajien oikeasta yläkulmasta löytyy Excel-tulostuspainike, joiden avulla tiedot saadaan siirrettyä helposti excel-muotoon.

Sivun alkuun