15.2 Johdon raportointi dimensioittain

Johdon raportoinnilla dimensioittain voit seurata ja verrata dimensionimikkeittäin tuloslaskelman tai taseen jaksollista tai kumulatiivista kehitystä halutulta ajanjaksolta ja vertailukaudelta. Johdon raportointi dimensioittain –näkymälle pääset Raportointi- valikosta.

Johdon raportoinnilla dimensioittain voit seurata ja verrata dimensionimikkeittäin tuloslaskelman tai taseen jaksollista tai kumulatiivista kehitystä halutulta ajanjaksolta ja vertailukaudelta.

Uusi graafinen Johdon raportointi dimensioittain korvaa vanhat raportit Vertailuraportti dimensioittain, Dimensioraportti sekä -budjetti. Aiemmin dimensioraportteihin tarkoitettu Plusraportit-erikoisoikeus on poistettu ja uusi Johdon raportointi dimensioittain on saatavilla ilman erikoisoikeutta. Myös dimensiobudjetin teko onnistuu ilman erikoisokeutta.

Pääset tarkastelemaan tuloslaskelman tai taseen tietoja valitsemalla halutun raportin näkymän yläosan Tuloslaskelma- tai Tase-painikkeilla.  Raportti mahdollistaa vertailun myös budjetteihin.

Tuloslaskelma

 

Raportin hakuehdot

Ajanjakso-hakuehtovalikosta voit valita, haluatko nähdä tuloslaskelman tietoja

 • Nykyiseltä tilikaudelta
 • Nykyiseltä vuodelta
 • Edelliseltä 6 kuukaudelta
 • Edelliseltä tilikaudelta

Voit halutessasi hakea tietoja myös haluamaltasi aikaväliltä. Syötä alku- ja loppupäivämäärä Alkaen- ja Päättyen-kenttiin sekä paina Valitse aikaväli -painiketta, jotta valinta aktivoituu.

Vertailtava ajanjakso -hakuehtovalikosta voit valita, vertailtavan ajanjakson aikavälin.

Valittavina vaihtoehtoina ovat:

 • Sama viime vuodelta
 • Edellinen tilikausi
 • manuaalisesti syötettävä vertailuajanjakso

Jos haluat syöttää halutun vertailuajanjakson itse, muista painaa Valitse aikaväli -painiketta, jotta valinta aktivoituu. Ajanjakso-hakuehdon päivämäärät muuttuvat punaisiksi, jos kyseiselle ajankohdalle ei ole perustettu tilikautta. Tilikausi perustetaan ohjelman kohdassa Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tilikaudet.

Budjetti -hakuehdolla voit valita, minkä budjettitiedoston haluat raportin graafissa esitettävän.

Vertailtava ajanjakso ja Budjetti valitaan näytettäväksi otsikon viereisellä kytkimellä.

Tositteen tila -hakuehtovalikosta voi valita Liiketapahtumat ja/tai Muut tapahtumat. Liiketapahtumilla tarkoitetaan Lähettämätön-, Lähetetty-, Maksettu-, Hyväksytty-, Osittain maksettu -, Maksettu muualla - ja Laskutettu-tilassa olevia tositteita.

Tositteen tila -hakuehtovalikon oikeassa yläkulmassa on pyyhekumi-ikoni eli Tyhjennä valinnat -painike. Tällä painikkeella voit tyhjentää kyseisen valikon valinnat.

Dimensio ja nimikkeet valitaan Dimensio-hakuehtoikkunasta. Kolmiota painamalla voit valita itse dimension, jonka jälkeen dimension nimikkeet löytyvät hakuikkunasta. Nimikkeiden, joilla ei ole tapahtumia, valintaruutu on tummennettu. Voit valita korkeintaan 20 nimikettä kerralla näytettäväksi. Kun nimikkeitä on valittu 1-20 myös kohdistamattomat ovat hakutuloksissa mukana. Voit poistaa kohdistamattomat painamalla Poista kohdistamattomat -painiketta.

Koko hakuehtovalikon alapuolelta löytyvä Tyhjennä Valinnat -painike tyhjentää kaikki tehdyt valinnat.

Johdon raportointi dimensioittain käyttää Johdon raportin raporttikaavaa.

Johdon raportointi dimensioittain näkymä päivittyy noin kolmen tunnin välein klo 8-22 välillä, jos edellisen päivityksen jälkeen ympäristöön on tullut uusia tositteita. Viimeisin päivittymisaika on näkyvillä raportin vasemmassa yläreunassa.

Tuloslaskelman raportointi

Ylemmän kuvaajan tiedot voidaan valita näytettävän kvartaaleittain. Tieto voidaan tarkastella jaksollisena tai kumulatiivisena pylväsdiagrammina.

Alemmassa kuvaajassa näkyvät valittu tarkasteluajanjakso, valittu vertailuajanjakso sekä budjetti. Tiedot näytetään taulukkomuodossa tai vaakapylväsdiagrammina. Yksittäistä pylväsdiagrammin palkkia painamalla voit porautua kyseisen tuloslaskelman osioon. Jos siis painat liikevaihdon palkkia, pääset näkemään liikevaihdon tilit eriteltyinä.

Uutena ominaisuutena Johdon raportointi dimensioittain raportilla on vertailla nimikkeitä. Vertailuun pääset ylimmän kuvaajan Nimikkeiden vertailu-painikkeella. Valitse ensin tuloslaskelman rivi, jota haluat tarkastella. Tämän jälkeen saat suurimmat sekä pienimmät nimikkeet omiin ikkunoihin. Näkymän yläosan murupolusta näet helposti, missä kohtaa tuloslaskelmaa kunakin hetkenä olet.

Sekä tuloslaskelmalla että taseessa pääset rivitietoihin. Rivitiedoissa näet tuloslaskelman ja taseen nimikkeittäin tai raporttiriveittäin. Tiedot voit valita näytettävän kuukausittain tai kvartaaleittain.

Graafisille raporteille tuttuun tapaan voit siirtää tiedot exceliin excel-painikkeesta.

Tase

Taseen hakuehdot

Ajanjakso-hakuehtovalikosta voit valita, haluatko nähdä taseen tietoja

 • Nyt (nykyinen tilanne)
 • Tilikauden alussa
 • Edellisen tilikauden lopussa
 • Viime kuun lopussa

Voit halutessasi hakea taseen tietoja myös haluamaltasi päivältä. Syötä päivämäärä Päivänä-kenttään sekä paina Valitse aikaväli -painiketta, jotta valinta aktivoituu.

Vertailtava ajanjakso -hakuehtovalikosta voit valita, vertailtavan ajanjakson aikavälin.

Valittavina vaihtoehtoina ovat:

 • Sama viime vuodelta
 • Edellinen tilikauden lopussa
 • manuaalisesti syötettävä päivämäärä

Jos haluat syöttää halutun vertailupäivän itse, muista painaa Valitse aikaväli -painiketta, jotta valinta aktivoituu.

Budjetti -hakuehdolla voit valita, minkä budjettitiedoston haluat raportin graafissa esitettävän.

Vertailtava ajanjakso ja Budjetti valitaan näytettäväksi otsikon viereisellä kytkimellä.

Tositteen tila -hakuehtovalikosta voi valita Liiketapahtumat ja/tai Muut tapahtumat. Liiketapahtumilla tarkoitetaan Lähettämätön-, Lähetetty-, Maksettu-, Hyväksytty-, Osittain maksettu -, Maksettu muualla - ja Laskutettu-tilassa olevia tositteita.

Tositteen tila -hakuehtovalikon oikeassa yläkulmassa on pyyhekumi-ikoni eli Tyhjennä valinnat -painike. Tällä painikkeella voit tyhjentää kyseisen valikon valinnat.

Dimensio ja nimikkeet valitaan Dimensio-hakuehtoikkunasta. Kolmiota painamalla voit valita itse dimension, jonka jälkeen dimension nimikkeet löytyvät hakuikkunasta. Nimikkeiden, joilla ei ole tapahtumia, valintaruutu on tummennettu.Voit valita korkeintaan 20 nimikettä kerralla näytettäväksi. Kun nimikkeitä on valittu 1-20 myös kohdistamattomat ovat hakutuloksissa mukana. Voit poista kohdistamattomat Poista kohdistamattomat-painiketta.

Koko hakuehtovalikon alapuolelta löytyvä Tyhjennä Valinnat -painike tyhjentää kaikki tehdyt valinnat.

Johdon raportointi dimensioittain näkymä päivittyy 3-4 tunnissa, jos edellisen päivityksen jälkeen ympäristöön on tullut uusia tositteita. Viimeisin päivittymisaika on näkyvillä raportin vasemmassa yläreunassa.

Taseen raportointi

Taseen kuvaaja näyttää taseen tiedot valitun dimension nimikkeiltä. Taseella pääsee liikkumaan kuvaajan keskellä olevan vierityspalkin avulla.

Uutena ominaisuutena Johdon raportointi dimensioittain raportilla on vertailla nimikkeitä. Vertailuun pääset ylimmän kuvaajan Nimikkeiden vertailu-painikkeella. Valitse ensin taseen rivi, jota haluat tarkastella. Tämän jälkeen saat suurimmat sekä pienimmät nimikkeet omiin ikkunoihin. Näkymän yläosan murupolusta näet helposti, missä kohtaa tasetta kunakin hetkenä olet.

Sekä tuloslaskelmalla että taseessa pääset rivitietoihin. Rivitiedoissa näet tuloslaskelman ja taseen nimikkeittäin tai raporttiriveittäin. Tiedot voit valita näytettävän kuukausittain tai kvartaaleittain.

Graafisille raporteille tuttuun tapaan voit siirtää tiedot exceliin excel-painikkeesta.