8.48 Verokorttien suorasiirto

Verokorttien suorasiirron kautta voidaan hakea palkansaajien ennakonpidätystiedot Verohallinnolta Procountoriin. Suorasiirtopyynnöt tulee lähettää vuosittain Verohallinnolle aikavälillä 1.11. - 31.1. Noudetut tiedot voidaan päivittää palkansaajien tietoihin alkaen 1.2.

Yleistä

Procountoriin on mahdollista noutaa palkansaajien verokorttitiedot verokorttien suorasiirrolla. Verokorttitietoja voi hakea verottajalta vuosittain 1.11.-31.1. välisenä ajanjaksona 1. helmikuuta lähtien käytettäville verokorteille.

Verottajan määritysten mukaisesti heidän palvelusta voidaan noutaa yksittäisen henkilön tietoja vain kerran per ennakkoperintävuosi. Tästä syystä on tärkeää ottaa huomioon se, ettei uusia verokortteja haeta ennen kuin tammikuun palkat on laskettu.

Verokorteista Procountoriin voidaan pyytää A- ja B-verokortteja, mutta verottajalta saapuvassa aineistossa voi olla mukana A- ja B-verokorttien lisäksi portaikkoverokortteja.

Verokorttien suorasiirrolla henkilön palkkatietojen verotustietoihin tuodaan:

 • verokorttityyppi
 • perus- sekä lisäprosentti
 • verotuskunta
 • verokortin päivämäärä sekä
 • vuosituloraja

Huomaathan, että päivitämme verottajalta saatavat portaikkoverokorttien tulorajatiedot Procountoriin kun me ne verottajalta saamme aina vuoden lopulla. Tästä syystä portaikkoverokorttitietojen päivittäminen Palkansaajan tietoihin tulee tehdä vasta vuoden vaihduttua.

Huomaathan, että verokorttien hakeminen suorasiirrolla vaikuttaa Kesken-tilassa olevien palkkojen verotustietoihin. Jos esimerkiksi tammikuulle maksetaan palkat aikaisemmilla verotiedoilla, palkkojen tulee olla vähintään tilassa Hyväksytty, jotta tiedot eivät muutu, kun kortit haetaan. 

Muutosverokorttien tietoja ei verottajalta voi hakea, vaan nämä täytyy palkanlaskijan syöttää manuaalisesti Procountoriin.

Verokorttien suorasiirron näkymä

Verokorttien suorasiirto -näkymällä näet yhteenvedon suorasiirtopyynnöistä:

Pyynnön tila voi olla:

 • Lähettämätön – Pyyntö on tallennettu Procountoriin
 • Lähetetty – Pyyntö on lähetetty Verottajalle
 • Noudettu – Aineisto on noudettu Verottajalta

Listaus näyttää myös omissa sarakkeissaan numerotietona,

 • kuinka monta verokorttia olet tietyssä pyynnössä pyytänyt,
 • kuinka moni pyynnöistä saatiin noudettua onnistuneesti Procountoriin,
 • kuinka monta verokorttia on päivitetty Palkansaajien tietoihin ja
 • kuinka monta on jäänyt virheeseen

Näytä pyyntö -painikkeella pääset katsomaan noudettua aineistoa tarkemmin.

Verokorttitietojen pyytäminen Verottajalta

Verokorttien suorasiirto näkyy Palkkojen valikossa henkilöille, joilla on oikeudet palkanlaskentaan.

Uusi noutopyyntö verottajalle tehdään Luo uusi pyyntö -painikkeella.

Y-tunnus-kenttään täytetään tietoja noutavan tilitoimiston tai yrityksen y-tunnus.

 • Jos pyynnön tekee yrityksen tilitoimisto, syötetään y-tunnukseksi tilitoimiston y-tunnus
 • Jos yrityksellä ei ole tilitoimistoa ja/tai pyynnön tekee yritys itse, syötetään tunnukseksi yrityksen oma y-tunnus

Työnantajan y-tunnus tulee pyynnölle taustatietona automaattisesti ja se haetaan ohjelman kohdasta Hallinta > Yrityksen tiedot > Perustiedot.

Sähköpostiosoite-kenttään tulee käyttäjän sähköpostiosoite automaattisesti Omien tietojen -näkymältä. Osoitetta voi halutessaan myös muuttaa. Tähän osoitteeseen tulee verottajalta sähköposti, kun verokorttitiedot ovat valmiit.

Valittavina henkilöinä, joille verokortin voi noutaa, ovat ne palkansaajat, joiden kaikki pakolliset tiedot on täytetty Palkansaajien tietoihin. Tämän lisäksi Henkilörekisteristä täytyy löytyä myös palkansaajan tilinumero sekä henkilötunnus kirjattuna tietoihin HETU-tunnuksella.

Procountor antaa ilmoituksen henkilöistä, jolle ei pakollisia tietoja ole päivitetty Palkansaajien tietoihin. Tällöin voit peruuttaa verokorttipyynnön eli sulje pyyntö tallentamatta oikean yläkulman x-painikkeesta ja käy korjaamassa palkansaajien tiedot kuntoon.
Voit laittaa verokorttitietojen numerokenttiin numeron 0, koska kentät ovat pakollisia. Verotuskunnaksi voit lisätä kotikunnan. Tiedot päivittyvät oikeiksi, kun verokortit noudetaan Verottajalta Procountoriin.

Toimilaji-kohtaan valitaan joko Palkka päätoimesta tai Sivutoimen tulo.

Tämän jälkeen pyyntö Tallennetaan ja painetaan Lähetä pyyntö -painiketta. Tietojen siirtämiseen käytetään Katso-tunnistautumista.

Syötetyn y-tunnuksen perusteella tehdään verottajan päässä Katso-tarkistus, jolla tarkistetaan käyttäjän valtuudet eli onko käyttäjän valtuuttanut yhtiö suoraan (yhtiön y-tunnus) vai onko yhtiö valtuuttanut tilitoimiston ja tilitoimisto käyttäjän (tilitoimiston y-tunnus).

Verokorttitietojen noutaminen Procountoriin

Kun aineisto on valmistunut verottajalla, tulee pyynnössä olleeseen sähköpostiosoitteeseen viesti, jossa kerrotaan, että aineisto on noudettavissa.

Sähköpostiviesti toimii sinulle ilmoituksena siitä, että aineisto on valmiina noudettavaksi Procountorissa. Toisin kuin sähköpostissa sanotaan, tietoja EI haeta verottajan linkin kautta vaan käyttäjän tulee kirjautua Procountoriin ja tehdä nouto suoraan ohjelman kautta.

 

Jotta saat noudettua aineiston valitse Verokorttien suorasiirto -näkymällä Lähetetty-tilassa oleva pyyntösi ja paina Nouda tiedot -painiketta. Myös tietojen noutaminen vaatii Katso-tunnistautumisen. Kun tiedot on noudettu, valitse näkymältä Noudettu-tilassa oleva pyyntö ja paina Näytä pyyntö -painiketta.  Päivitä verokorttitiedot Palkansaajien tiedot -näkymälle Päivitä tiedot -painikkeella. Tämä kannattaa tehdä vasta, kun tammikuun palkat on laskettu.

Jos ennakonpidätystietoja ei voida toimittaa, ilmoittaa Procountor näistä virheilmoituksilla.

Palkansaajan tietoihin verokorttityypiksi päivittyy aina oletuksena A-verokortti, mutta palkansaajan pyynnöstä voi palkanlaskija valita palkansaajalle manuaalisesti Verokorttityypiksi B-verokortin. Tällöin perus- ja lisäprosenttitiedot päivittyvät palkansaajan tietoihin automaattisesti verottajalta noudetuilla tiedoilla.