23.17 Versiopäivitysten uudet ominaisuudet

Tällä sivulla on lueteltuna versiopäivitysten yhteydessä luodut uudet ohjekirjasivut.

Versio 24.0

 • Palkkojen vuosi-ilmoitukset vuodelle 2018 on julkaistu. Vuosi-ilmoituksista luodussa yhteenvedossa listataan nyt kaikki ilmoitukset lukuun ottamatta mitätöityjä ilmoituksia.
 • Versiopäivitys pitää sisällään monia EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyviä uudistuksia. Tällaisia uudistuksia ovat mm. mahdollisuus estää sähköposti-palkkakanava käyttö ympäristössäsi. Sinun on myös mahdollista hakea liikekumppaniin liittyviä tietoja rekisterin Perustiedot-näkymältä Hae liikekumppanin tiedot - ja Hae laskut -painikkeilla. Lisätietoja painikkeista henkilörekisterin osalta löydät täältä
 • Graafisten raporttien hakuehtojen toimintaa on muutettu siten, että Ctrl-painiketta ei tarvitse enää pitää pohjassa, kun teet useamman valinnan hakuehtoissa

Versio 23.0

 • Vanhat Voyant-raportit poistuvat tässä julkaisussa ja ne on korvattu uusilla graafisilla raporteilla ja taulukkoraporteilla jotka pohjautuvat QlikView-teknikkaan.
 • Uudella Johdon raportointi dimensioittain -raportilla voidaan seurata ja verrata dimensionimikkeittäin tuloslaskelman tai taseen jaksollista/kumulatiivista kehitystä halutulta ajanjaksolta ja vertailukaudelta.
 • Tuloverolomake 5 on päivitetty verovuodelle 2017 liitteineen, tämä on julkaistu viikolla 8. Nyt julkaisemme myös tuloverolomakkeet 6B ja 6C verovuodelle 2018 liitteineen. 6B lomakkeelle on mahdollista lisätä useita liitteitä.

Versio 22.0

 • Versiossa 22.0 julkaisimme verokorttien suorasiirron, jolla voit pyytää verokorttitiedot 1.2. lähtien käytettäville verokorteille. Lue lisää verokorttien suorasiirrosta.
 • Versiopäivitys tuo tullessaan mahdollisuuden vertailla tuloslaskelmaa ja tasetta ympäristöön ladattuun budjettiin Johdon raportoinnin näkymällä.
 • Olemme tuoneet ostolaskunäkymälle oikeasta yläkulmasta avattavan/suljettavan toiminnallisuuden, jolla voidaan tarkastella sekä laskun esikatselua että lisätä ja tarkastella laskulle tallennettuja liitteitä.

Versio 21.0

 • Olemme toteuttaneet tähän versiojulkaisuun tuotekehityksessä useita uudistuksia kirjanpitäjän käyttökokemusta kehittävän tuotekehitysprojektin tiimoilta.
 • Versiopäivitys tuo tullessaan parannuksia kirjanpitoraportteihin, tositteen kirjanpitosivuun, eri rekistereihin sekä palkkoihin.
 • Olemme julkaisseet maksamisen ilman tositetta, jolloin mm. tilisiirrot voidaan tehdä Procountorista helposti. Tallennamme jokaisesta toteutetusta siirrosta erillisen lokitiedon ja välitämme tiedon mm. siirron statuksesta, sekä mahdollistamme jokaisen Procountorista tapahtuneen siirron osalta siirtymisen kätevästi tiliotteelle.

Tutustu versiotiedotteeseemme.

Sivun alkuun

Versio 20.1

 • Uusi kassavirtaraportit on lisätty käyttöliittymään jo aiemmin julkaistujen uusien graafistenraporttien rinnalle. Uudet raportit tuovat modernin ja visuaalisesti kehittyneen tavan tarkastella liiketoiminnan kehitystä.

  Uudet raportit löytyvät käyttöliittymältä kohdasta Raportointi > Kassavirtaraportti

Sivun alkuun

Versio 20.0

 • Esittely versiosta 20.0. - Katso video (pituus 4:24)
 • Voit liittää muistiinpanoja sekä dokumentteja ostolaskun tarkastaminen-näkymällä.
 • Palkkojen vuosi-ilmoitukset vuodella 2017 on julkaistu ja ilmoitus löytyy Procountorista nimellä Vuosi-ilmoituksen maksajohtaiset tiedot
 • Neljä uutta palkkalajia on lisätty palkanlaskentaan: kilometrikorvaukset, puolipäiväraha, kokopäiväraha ja ulkomaanpäiväraha. Näillä maksettavat matkakustannusten korvaukset tulevat automaattisesti mukaan vuosi-ilmoituksen palkansaajakohtaiseen erittelyyn

Sivun alkuun

Versio 19.0

 • Esittely versiosta 19.0. - Katso video (pituus 12:42)
 • Tuloverolomakkeet 6B ja 6C vuodelle 2017 liitteineen sekä lomake 5 liitteineen vuodelle 2016 on päivitetty Procountoriin. Tuloveroilmoitus on nyt mahdollista palauttaa kesken-tilaan ja ilmoituksen tapahtumahistoria on jatkossa saatavilla suoraan käyttöliittymästä.
 • Jo aiemmin julkaistulle tuloveroilmoituslomake 5:lle löytyy jatkossa mäppäykset Procountorin oletustilikarttaa vasten.
 • Versiojulkaisussa 19 olemme julkaiseet uudet Ostojen sekä Palkkojen raportoinnin näkymät.

Sivun alkuun

Versio 18.1 ja 18.2

 • Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen muutokset vuodelle 2017 on julkaistu ja korjausmenettelyä on muutettu. Jatkossa oma-aloitteisten verojen veroilmoitus korjataan lähettämällä korvaava ilmoitus, jossa ilmoitetaan kaikki tiedot uudestaan.
 • Vuodenvaihteen päivitykset muun muassa matka- ja kululaskutuotteisiin sekä verovapaiden kustannusten arvojen muutokset on julkaistaan 1.1.2017.

Sivun alkuun

Versio 18.0

 • Esittely versiosta 18.0. - Katso video (pituus 5:45)
 • Palkkojen vuosi-ilmoitukset vuodelle 2016 on nyt lähetettävissä Procountorista. Palkkojen vuosi-ilmoituksien poisto-korjausmenettely muuttuu ja olemme muokanneet Procountorin vuosi-ilmoituksien menettelyä.
 • Julkaisimme ensimmäisen version uusista graafisista raporteista. Ensimmäinen raportti on Myynnin raportti.

Sivun alkuun

Versio 17.0

 • Esittely versiosta 17.0. - Katso video (pituus 7:41)
 • Procountor Avain –mobiilisovellus mahdollistaa helpon ja turvallisen kirjautumisen Procountoriin ilman kertakäyttösalasanoja. Tarvitset vain käyttäjätunnuksen ja salasanan, ja vahvistat kirjautumisen Procountor Avaimessa yhdellä napin painalluksella. Lue lisää Avain-sovelluksesta täältä.
 • Olemme lisänneet Procountorin tilinpäätöstyökaluihin mahdollisuuden lisätä liitetietotositteita. Uudelta liitetietotositteiden näkymältä voi lisätä numeroidun liitetietotositteen sekä antaa tositteelle kuvauksen.
 • Olemme julkaisseet dokumentinhallinnan lisäominaisuuden taloushallinto-tuoteversioihin. Ominaisuus tehostaa ja helpottaa yritysdokumenttien arkistointia ja hallintaa merkittävästi. Kun ominaisuus aktivoidaan käyttöasetuksissa, voi jokainen ympäristössä käyttäjänä oleva taho lisätä liitteitä uusiin sijainteihin, jos käyttäjällä on vähintään lukuoikeudet kyseiselle näkymälle.

Sivun alkuun

Versio 16.0

 • Olemme uudistaneet Käyttäjät ja käyttöoikeudet –näkymän ulkoasun ja toiminnallisuuden. Pääkäyttäjällä on mahdollisuus valita useita käyttäjiä näkymällä sekä kopioida käyttöoikeuksia käyttäjältä toiselle. Lisätietoa löydät täältä.
 • Kirjanpitolakia uudistettiin vuoden 2016 alusta lukien muutoksilla, joissa satunnaisten erien käsite poistui. Tämän johdosta on toteutettu muutoksia asiakkaidemme olemassa oleviin ympäristöihin sekä tilikartan että raporttikaavojen osalta.
 • Procountor-ohjelmiston ohjeet löytyvät nyt jokaisella näkymällä ruudun vasemman reunan Kysymysmerkki-kuvakkeella. Samasta sivupalkista pääsee siirtymään sekä ohjekirjaan että yhteydenottolomakkeelle. Lisätietoa löydät täältä.

Sivun alkuun

Versio 15.0

 • Procountor Taloushallinto päivittyi uusilla tuoteversioilla ja hinnoittelumalleilla.
 • Procountor Tallennus laajenee lisäominaisuuksia sisältävillä tuoteversioilla.
 • Procountor Myynti ja Procountor Osto poistuvat kokonaan myynnistä.
 • Nykyasiakkaiden käytössä olevat tuoteversiot ja hinnat säilyvät ennallaan.
 • Lisätietoa tuoteuudistuksista löydät Tuoteversiokohtaisista ohjeista.
 • Olemme lisänneet mahdollisuuden muodostaa ja lähettää Procountorista tuloveroilmoituslomakkeen numero 5. Tuloveroilmoitus 5 poikkeaa muista ilmoituksista siten, ettei siihen ole toteutettuna esitäytettyä logiikkaa.
 • Olemme kehittäneet uuteen tallennustyökaluun mahdollisuuden lukea sisään vientejä sekä dimensioita. Ratkaisu mahdollistaa laajamittaisemman ohjaustietojen asettamisen Liitä vientejä –toiminnon kautta sisään luettaville kirjanpidon tositteille.

Sivun alkuun

Versio 14.0

 • Etäesittely versiosta 14.0. - Katso video (pituus 3:06)
 • Procountorista löytyy useita eri värivaihtoehtoja, lue lisää teemoista.
 • Ohjelmiston näppäimistökäyttöä on parannettu, lue lisää näppäinoikoteistä.

Sivun alkuun

Versio 13.0

Sivun alkuun

Versio 12.0

 • Etäesittely versiosta 12.0. - Katso video (pituus 02:50)
 • Päivitimme käyttöliittymälle uuden ulkoasun ja ohjelmavalikon. Olemme muokanneet käyttöliittymän visuaalisesta ilmeestä selkeämmän ja silmälle pehmeämmän. Kontrastia on parannettu ja värejä on korjattu hillitymmiksi ja luettavammiksi.
  Ohjelmavalikkoa käyttöliittymällä on kehitetty tuomalla ylävalikko ja sivuvalikko olemassa olleen ohjelmavalikon rinnalle
 • Lähetyslistalle tulee osto- ja myyntitilaukset sekä myyntilaskut, joiden lähetyspäivä on tulevaisuudessa tai joita ei vielä Procountorin toimesta ole käsitelty eteenpäin. Jatkossa käyttäjä pystyy itse poistamaan laskun lähetyslistalta, mikäli Procountor ei ole ehtinyt tositetta vielä lähettää.

Sivun alkuun

Versio 11.0

 • Etäesittely versiosta 11.0. - Katso video (pituus 07:34)
 • Julkaisimme mahdollisuuden tilata kadonneen vaihtuvan salasanan tekstiviestillä matkapuhelinnumeroon. Suosittelemme, että yhteystiedot tallennetaan ohjelman kohtaan Omat tiedot ja asetukset. Puhelinnumero tallennetaan kansainvälisellä etuliitteellä (esimerkiksi +358 50 xxx xxxx).
 • Procountorin kirjautumis-sivulla Kirjaudu-painikkeen alta löytyy Ongelmia kirjautumisessa? -linkki, jonka kautta ilmoitetaan käyttäjätunnus, henkilökohtainen salasana sekä matkapuhelinnumero, joka vastaa Omissa tiedoissa ja asetuksissa olevaa matkapuhelinnumeroa. Katso vaiheittaiset ohjeet käyttäjätunnuksen, henkilökohtaisen tai vaihtuvan salasanan saamiseksi.
 • Rivien valintatoiminnot ovat nyt selkeämpiä ja monipuolisempia. Esimerkiksi Tase-erittelyssä ja Uudet kuitit -widgetin Kuittien hallinta -näkymällä usean rivin valinta on mahdollista Ctrl- tai Shift-painike pohjassa sekä valintaruutujen avulla. Lisäksi valittu ja hiirellä osoitettu rivi erottuvat toisistaan selkeämmin omilla väreillään kaikissa Uuden Procountorin taulukoissa.

Sivun alkuun

Versio 10.0

 • Etäesittely versiosta 10.0. - Katso video (pituus 14:22)
 • Julkaisemme Procountor Mobile -sovelluksen älypuhelimiin. Sovelluksella voidaan siirtää matka- ja kululaskuja kätevästi suoraan Procountoriin ottamalla puhelimella kuva skannattavasta kuitista. Kuitti siirtyy käyttäjän Procountor-ympäristöön ja on henkilön tai hänen ympäristöään hallinnoivan kirjanpitäjän käsiteltävänä välittömästi.
 • Uusien graafisten raporttien ensimmäinen raportti julkaistiin käyttöön kaikkiin ympäristöihin. Käyttäjät, joilla on oikeus tarkastella nykyisiä myynnin raportteja, voivat tarkastella uutta Myyntilaskujen seuranta -raporttia.
 • Tuomme Uuteen Procountoriin päivitetyn version tallennustyökalusta olemassa olevan tallennustyökalun rinnalle. Päivitetty versio hyödyntää uuden teknologian taulukkoa, joka parantaa käytettävyyttä ja lisää nopeutta tositteiden tietojen syöttämisessä.

Sivun alkuun

Versio 7.9

 • Etäesittely versiosta 7.9 - Katso video (pituus 08:46)
 • Uudessa Procountorissa pystytään siirtämään useita liitetiedostoja samalla kertaa laskun liitteeksi. Liitteiden hallinnassa pystytään tarkastelemaan, mitä liitteitä laskulle on lisätty ja valitsemaan halutaanko liitteet lähetettäväksi myyntilaskun mukana. Aiemmin lisätyt liitteet voidaan myös poistaa Liitteet-näkymällä.
 • Tiliotteiden ja viitemaksujen oletustiliöinti -näkymillä voidaan määritellä dimensiointisäännöt. Myös alv-tyyppi voidaan jatkossa määritellä tiliöintisäännölle uutta sääntöä muodostettaessa.
 • Palkkojen oletustiliöinneissä vastakirjaustiliä ei ole aiemmin voinut valita, vaan se on määritetty automaattisesti. Nyt vastakirjaustilin valinnan voi tehdä Palkkojen oletustiliöinti -näkymällä.

Sivun alkuun

Versio 7.8

 • Etäesittely versiosta 7.8 - Katso video (pituus 13:54)
 • Tiliotteet ja viitemaksu –näkymä uudistettiin ja vanha tiliotehaku –toiminto poistettiin käytöstä.
 • Uutena lisäominaisuutena dimensiokohtainen käyttöoikeusrajaus, jolla voidaan rajata henkilön käyttöoikeus vain tiettyihin dimensioihin ja nimikkeille.
 • Toinen uutena lisäominaisuutena konsernilaskenta, joka mahdollistaa konserniyhdistelyjen, -kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen ohjelman kautta.

Sivun alkuun

Versio 7.7

 • Etäesittely versiosta 7.7 - Katso video (pituus 05:57)
 • Palkanlaskennassa verokorttityyppiä valittaessa käyttäjä voi nyt valita kumulatiivisen laskentatyypin uudelleen saman kertymisvuoden aikana, riippumatta palkansaajalle aiemmin asetetuista verokortti-tyypeistä.
 • Olemme lisänneet alv-statuksiin uuden statuksen ’ei alv-käsittelyä’ valittavaksi, jos tyyppinä on osto.
 • Vuoden 2014 tuloverolomakkeet 6B ja 6C sekä näiden liitteet on lisätty.

Sivun alkuun

Versio 7.61

 • Etäesittely versiosta 7.61 - Katso video (pituus 07:41)
 • Kaikkia alv-vientejä voi tarkastella kätevästi Hae kaikki viennit -painikkeella alv-laskelmalla ja kausiveroilmoituksella (vain alv-tietojen osalta).
 • Tuoterekisterissä on kolme uutta yksikköä: mm, cm, min.
 • Uusi raportti Laskujen ikäjakauma löytyy kohdasta Maksuliikenne > Maksuraportit. Raportti voidaan hakea joko myyntilaskuista tai ostolaskuista. Raportilla näytetään avointen laskujen erääntyminen liikekumppaneittain. 

Sivun alkuun

Versio 7.6

 • Etäesittely versiosta 7.6 - Katso video (pituus 04:46)
 • Maksetulta osto-, matka- ja kululaskulta sekä kausiveroilmoitukselta ja myyntilaskulta voidaan siirtyä Tiliote-painikkeella suoraan tarkastelmaan maksutapahtumaa (myyntilaskuilla painike vie viitemaksuerittelylle).
 • Tase-erittelyt toiminto on siirtynyt pois Tilinpäätöstyökaluista omaksi kohdakseen Kirjanpito-valikkoon.
 • Kirjanpitotilien tarkistusraportilla oletuksena haetaan Liiketapahtumia.

Sivun alkuun

Versio 7.5

 • Etäesittely versiosta 7.5 - Katso video (pituus 33:53)
 • Palkanlaskentaa on kehitetty lisäämällä tuki kumulatiiviselle ennakonpidätykselle. 
 • Uusi palkkalista -näkymälle ja palkkalaskelmille on lisätty Palkkapäivä-kenttä. Palkkapäivä määrää, mille kuukaudelle palkka kohdistuu ilmoituksilla ja palkkaraporteilla.
 • Procountor Tallennus –tuoteversioon on lisätty käyttöön yksi dimensio, jotta esimerkiksi kustannuspaikkojen seuraaminen onnistuu myös Tallennus-versiossa.

Sivun alkuun

Versio 7.4

 • Etäesittely versiosta 7.4 - Katso video (pituus 30:37)
 • Työttömyysvakuutusrahastolle työttömyysvakuutusmaksuista toimitettava vuotuinen ilmoitus, TVR-palkkasummailmoitus, on nyt mahdollista muodostaa ohjelmassa.
 • Ohjelmaan lisättiin uusi raportti, Työttömyysvakuutusmaksujen vuosiyhteenveto, jonka avulla voidaan tarkastella Työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavan ilmoituksen tietoja.

Sivun alkuun

Versio 7.3

 • Etäesittely versiosta 7.3 - Katso video (pituus 29:23)
 • Tuloveroilmoituksen lomake 6C - Yhdistys ja säätiö on mahdollista laatia ohjelmassa ja lähettää Verottajalle.
 • Palkkojen vuosi-ilmoitukset vuodelta 2013 voidaan laatia ohjelmassa ja lähettää Verottajalle.
 • Kausiveroilmoituksen antamiseen lisättiin uudet ilmoitusjaksot: Alv: 3kk, Tas ja muut oma-aloitteiset verot 1kk sekä Alv: 12kk, Tas ja muut oma-aloitteiset verot 1kk.
 • Tallennustyökalua muutettiin siten, että käyttäjä näkee heti muistion syötön yhteydessä, mikä on sen tuleva tositenumero.

Sivun alkuun

Versio 7.2

 • Etäesittely versiosta 7.2 - Katso video (pituus 33:28)
 • Procountor Allekirjoituspalvelu on lisäpalvelu, joka on tarkoitettu asiakirjojen ja sopimusten sähköisiä allekirjoituksia varten. Lisäpalvelun avaus on veloitukseton kaikille Procountorin asiakkaille.
 • Tiliotehaku -näkymältä saatavaan tiliotteiden tulostettavaan ZIP-pakettiin voidaan valita mukaan myös liitteet.
 • Palkkalajeihin on lisätty Ei-työajan palkka -tyyppiä olevat palkkalajit: Varallaolokorvaus 10 %, 25%, 35% ja 70%.
 • Elokuun 2013 kausiveroilmoitukselle tulevat työnantajasuoritusten (TAS) tiedot poimitaan palkkalaskelmilta eräpäivän mukaan. Tämä tulee muuttumaan 1.9.2013 siten, että TAS -tiedot poimitaan aina maksupäivän mukaan kausiveroilmoitukselle.
 • Vuoden 2013 tuloveroilmoituksen 6B ja sen liitteitä on mahdollista laatia ja lähettää verottajalle.

Sivun alkuun

Versio 7.1

 • Etäesittely versiosta 7.1 - Katso video (pituus 30:52)
 • Pääkirjatilit - näyttää tilille tehtyjen kirjausten debet- ja kreditsaldot.
 • Laskuja voidaan maksaa valuuttatileiltä. Muussa valuutassa kuin euroissa maksetut maksut väkyvät myös tiliotteella.
 • Joukkolasku-toiminnon kautta luoduille myyntilaskuille on mahdollista lisätä käteisalennus.
 • Käteisalennuksen alennusprosentti voidaan antaa vapaasti kahden desimaalin tarkkuudella väliltä 0 – 100 %.

Sivun alkuun

Versio 7.0

Sivun alkuun

Versio 6.1

 • Etäesittely versiosta 6.1 - Katso video (pituus 33:27)
 • Tilinpäätöstyökalut - Procountorin uusituilla tilinpäätöstyökaluilla räätälöit tasekirjapohjasta halutun näköisen. Word-dokumenttipohjana toteuttu tasekirjapohja mahdollistaa joustavan muokkauksen.
 • Viitesuoritusten oletustiliöinnit - Viitemaksuja voidaan tiliöidä oletuksena myös viitteen perusteella.
 • ALV-oletukset - 1.1.2013 voimaanastuvat ALV-kannat on mahdollista jo ottaa käyttöön.

Sivun alkuun

Versio 6.0

 • Näppäinoikotiet - Procountorin näppäinoikoteiden avulla voidaan ohjelman keskeisiä toimintoja hyödyntää ilman hiirtä.
 • Viitesuoritusten oletustiliöinnit - Tiliotteiden oletustiliöintien lisäksi voidaan määritellä viitemaksujen oletustiliöintejä erilaisten sääntöjen mukaan.
 • Raporttikaavat - Raporttikaavoilla voidaan muokata kirjanpitotileihin perustuvia raportteja omien tarpeiden mukaisiksi.
 • Etäesittely versiosta 6.0 - Katso video (pituus 66:27)

Sivun alkuun

Versio 5.3

 • CRM-toimenpideraportilla saadaan haettua kerralla yhden asiakkaan erilaisia toimenpiteitä.
 • Jaksotustyökalulla voidaan laatia jaksotusmuistio useammalle kuin yhdelle kuukaudelle kohdistuvien laskujen perusteella.
 • Tarkastettavat laskut -widgetti helpottaa omien tarkastettavien tai hyväksyttävien laskujen hakua.
 • Tiliotteen oletustiliöintien avulla voidaan tarkastella ja muokata tiliotteiden tiliöintisääntöjä, joiden perusteella tiliotteille tehdään kirjanpidon kirjauksia.
 • Tiliöintisäännöt -sivulla on kuvattu esimerkkitilanteita, joissa Tiliotteiden oletustiliöintejä voidaan hyödyntää tiliotteiden automaattisten kirjausten muodostumisessa.
 • Vastakirjausmuistiolla voidaan laatia esimerkiksi muistio seuraavalle kuukaudelle, joka kuittaa aikaisemman muistion viennit.

Sivun alkuun