26.4 Maksuperusteinen alv tiivistetysti

Pienyrityksillä on 1.1.2017 alkaen oikeus tilittää myyntien ja ostojen arvonlisävero maksuperusteisesti. Maksuperusteinen menettely ei sisällä velvollisuutta oikaista myyntien arvonlisäveroja suoriteperusteiseksi tilikauden päättyessä. Tässä artikkelissa käydään läpi tiivistetysti maksuperusteisen alvin käsittelyä yleisellä tasolla.

Yleistä

Maksuperusteisen menettelyn laki koskee yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 500 000 euroa tilikaudelta. Yritys voi itse valita, tilittääkö se arvonlisäveron suorite- vai maksuperusteisesti. Myös maksuperusteiseen arvonlisäverotilitykseen siirtyminen on yrityksen määriteltävissä. Toiminnallisuus voidaan Procountorissa ottaa käyttöön milloin tahansa ALV-oletukset -näkymältä. Tutustu ohjeeseen mahdollisimman tarkasti ennen käyttöönottoa.

Maksuperusteinen arvonlisäverokäsittely voidaan Procountorissa ottaa käyttöön sellaisissa ympäristöissä, joissa arvonlisäveron ilmoituskausi on 1 kuukauden pituinen. Maksuperusteinen menettely koskee ainoastaan kotimaan myyntien ja ostojen arvonlisäveron tilitystä.

Maksuperusteinen arvonlisävero Procountorissa

Maksuperusteinen arvonlisäverokäsittely vaikuttaa nimenomaan arvonlisäveron ilmoittamisen ja maksamisen ajankohtaan. Kirjanpidon toteuttaminen tapahtuu edelleen suoriteperusteisesti siten, että myyntien ja ostojen arvonlisäveron osuus siirretään taseeseen heti kirjanpitoviennin yhteydessä. Jos yritykselläsi on maksuperusteisen arvonlisäveron toiminnallisuus käytössä, siirtyvät myyntien ja ostojen arvonlisävero omalle taseen tilille odottamaan maksuajankohtaa. Maksutapahtuman toteutuessa arvonlisävero voidaan ilmoittaa ja maksaa verohallintoon.

Arvonlisäveron ilmoittamisen ja maksamisen ajankohtaa ohjataan ALV-päivä -kentän avulla.

Maksuperusteisen arvonlisäveron käyttöönoton jälkeen kirjanpitosivulle aktivoituu käyttöön ALV-päivä -kenttä, johon määritellään se ajankohta, jolloin kyseisen kirjanpitotositteen vienneillä olevat arvonlisäverot voidaan ilmoittaa verohallintoon. Lisäksi kirjanpitovienneillä käytetään maksuperusteista menettelyä varten tehtyä alv-statusta: Kotimaa, maksuperusteinen.

Maksuperusteinen arvonlisäveromenettely

Yllä esitetyssä esimerkissä myyntilasku on päivätty tammikuun kaudelle, jolloin myös myyntilaskun kirjanpitopäiväykseksi tulee tammikuun päiväys. Myyntilaskun eräpäiväksi on esimerkissä annettu 15. päivä helmikuuta. Myyntilaskua ei makseta tammikuun aikana. Eräpäivätieto siirtyy myyntilaskun kirjanpitosivulle ALV-päivä -kenttään.

Myyntilaskun kirjanpitosivun päiväys on tammikuulla, joten kirjanpidon myyntikirjaukset muodostuvat tammikuun kaudelle. Näissä myyntikirjauksissa on mukana myynnin arvonlisävero. Myyntikirjausten arvonlisävero ei kuitenkaan saa vielä siirtyä Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselle mukaan, sillä arvonlisäveron tilitys tulee tehdä vasta helmikuun kaudella. Tammikuun kaudelle muodostetaan ALV-laskelma, joka siirtää myyntikirjausten arvonlisäveron odottelemaan omalle taseen tililleen 2931 Maksuperusteinen ALV.

ALV-laskelma siirtää maksuperusteiselle arvonlisäverotilille kaikki sellaiset arvonlisäverotapahtumat,

  • joiden ALV-päivä ei ole kuluvalla kaudella ja
  • tositteella ei ole maksutapahtumaa.

Nämä arvonlisäverot jäävät odottamaan maksutapahtumaa ennen kuin ne siirretään mukaan oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselle.

Kun myyntilasku maksetaan, ALV-päivä -kenttään päivittyy maksutapahtuman päivämäärä. Yllä olevassa esimerkissä asiakas oli maksanut myyntilaskun muutaman päivän myöhässä, joten ALV-päivä -kenttään päivittyy maksutapahtuman mukainen päivämäärä 20.2.

Myyntilasku on maksutapahtuman jälkeen Maksettu tai Maksettu muuaalla -tilassa. Sen lisäksi myyntilaskun ALV-päivä on helmikuun kaudella. Helmikuulle muodostetaan ALV-laskelma, joka automaattisesti huomaa myyntilaskun tulleen maksetuksi. ALV-laskelmalle muodostuu kirjaus, jossa tilillä 2931 Maksuperusteinen ALV odotteleva arvonlisäverovelka puretaan tilille 2930 Suoritettava arvonlisävero.

ALV-laskelma otetaan mukaan helmikuun oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselle, jossa suoritettavassa arvonlisäverossa on mukana myös esimerkkilaskun myyntien arvonlisäveron osuudet. Arvonlisäverot menevät maksuun helmikuun kaudelle tehdyn ilmoituksen eräpäivän mukaisesti 12.4. Näin arvonlisäveron tilitys tapahtuu maksuperusteisten säännösten mukaisesti. Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselle muodostuu kirjanpitosivu päivälle 12.4, jossa suoritettava arvonlisävero siirtyy kirjanpitotilille 2935 Verotilitapahtumat. Verojen maksutapahtumia seurataan tilin 2935 avulla. Tälle kirjanpitotilille kirjataan myös mahdolliset viivästys- tai hyvityskorot.

Suoriteperusteinen arvonlisäveromenettely

Maksuperusteisen arvonlisäveromenettelyn ymmärtämistä voi helpottaa, jos verrataan Procountorissa oletuksena olevaan suoriteperusteiseen arvonlisäveron käsittelyyn. Suoriteperusteisessa arvonlisäveromenettelyssä myyntien ja ostojen arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan suoriteperusteisten säännösten mukaisesti heti.

Yllä olevassa esimerkissä myyntilasku on päivätty tammikuulle, jolloin myös myyntilaskusta muodostunut kirjanpitotosite muodostuu tammikuulle. Tammikuun kaudelle muodostetaan ALV-laskelma, joka hakee kaikki tammikuun ajanjaksolle kirjatut kirjanpitoviennit laskelmalle mukaan.

ALV-laskelmalla myyntien arvonlisäverosta muodostuu kirjaus tilille 2930 Suoritettava arvonlisävero. Tammikuun ALV-laskelma otetaan mukaan tammikuun kaudelle muodostettuun oma-aloitteisten verojen veroilmoitukseen. Tammikuun OAV-ilmoituksesta muodostuu kirjanpitosivu päivälle 12.3.2017, jossa suoritettava arvonlisävero siirretään kirjanpidon tilille 2935 Verotilitapahtumat.

Jos arvonlisävero tilitetään verohallintoon suoriteperusteisesti, esimerkkitapauksen arvonlisävero tilitettäisiin 12.3.2017.

Jos taas arvonlisäveromenettely sen sijaan on maksuperusteinen, arvonlisävero tilitettäisiin verohallintoon kuukautta myöhemmin 12.4.2017.

Maksuperusteisessa arvonlisäveromenettelyssä oleva pienyritys voi tilittää verohallinnolle arvonlisäveron samanaikaisesti, kun asiakas maksaa myyntilaskun. Maksuperusteinen menettely edistää pienyrityksen maksukykyä varsinkin silloin, jos maksuajat ovat pitkät. Arvonlisäveroa ei tarvitse tilittää verohallintoon suoriteperusteisuuden nojalla etukäteen.