11.13 Tallennustyökalu (uusi)

Uuden Tallennustyökalun avulla voit tehokkaasti syöttää useita uusia vientejä sekä dimensioita kerralla. Muistioiden tiedot syötetään ensin taulukkomuodossa ja tallennus muodostaa tämän jälkeen muistiot suoraan Hyväksytty-tilaan, josta ne voidaan vielä tarvittaessa palauttaa Kesken-tilaan. Voit lisätä taulukkoon uuden viennin painamalla Ctrl+Enter tai uuden tositteen painamalla Ctrl+Shift+Enter.

Yleistä

Uuteen tallennustyökaluun päästään käsiksi ohjelman kohdassa Kirjanpito > Tallennustyökalu (Uusi). Muistioiden tiedot voidaan syöttää taulukkomuodossa manuaalisesti. Tallennuksen jälkeen muistiot siirtyvät Hyväksytty-tilaan, josta ne voidaan vielä tarvittaessa palauttaa Kesken-tilaan.

Tallennustyökalun avulla voidaan tehokkaasti syöttää ohjelmaan useita muistiotositteita kerralla. Uudessa tallennustyökalussa tietojen syöttäminen tapahtuu kehittyneempään taulukkokomponenttiin, joka on tietojen syötön osalta nopea. Uudella tallennustyökallulla voidaan lukea sisään vientejä sekä dimensioita. Uudessa tallennustyökalussa käytettävä taulukko mahdollistaa aikaisempaa selkeämmän sisäänluetun aineiston käsittelyn sekä mahdolliset rivikohtaiset muutokset. Procountorissa on mahdollista tallentaa tosite myös perustamattomalle tilikaudelle tai seurantajaksolle.

Lue lisää tallennustyökalusta (vanha versio).

Sivun alkuun

Näkymän toiminnot

Huom! Ctrl-painiketta pohjaan painamalla saat pikanäppäimet näkyviin.

Uusi tosite -painike lisää uuden tositerivin, eli muistiotositteen. Tositeriville kopioituu edellisen rivin päivämäärä ja riviselite.

Lisää vienti -painike lisää uuden vientirivin aktivoituna olleelle muistiolle. 

Kopioi vienti -painike tekee identtisen viennin siitä viennistä, joka kopioidaan.

Poista rivi -painike poistaa aktivoituna olleen vientirivin/tositerivin. 

Liitä vientejä -painike avaa uuden ikkunan, johon voidaan syöttää kirjanpitovientien tiedot.

Tallenna-painikkeella muistio/muistiot tallennetaan ja muistio siirtyy suoraan Hyväksytty-tilaan.

Näytä taulukossa ALV-tiedot -valinnalla määritellään, ovatko alv-tietoihin liittyvät sarakkeet näkymällä näkyvissä, vai eivät. Ohjelma tuo vienneille kirjanpidon tilin perusteella alv-statuksen automaattisesti tallennuksen yhteydessä.

Näytä taulukossa dimensiotiedot  -valinnalla määritellään, ovatko dimensioihin liittyvät sarakkeet näkymällä näkyvissä, vai eivät.

Sivun alkuun

Muistion laadinta


Kun Tallennustyökalu avataan, näkymällä on valmiiksi kaksi tositeriviä, joita voidaan lähteä suoraan muokkaamaan. Tositteen tiedot (tositteen päivämäärä, nimi jne.) syötetään omiin sarakkeisiinsa taulukkoon ja samalle muistiolle uusia vientejä saadaan lisättyä Lisää vienti -painikkeella. Lisää vienti -painike tuo myös nyt automaattisesti vastakirjausrivin. Lisää vienti -painike ei kopioi alv-tietoja uudelle viennille.

Kopioi vienti -painikkeella voidaan kopioida haluttu vienti, jolloin myös kopioitavan viennin alv- ja dimensiotiedot kopioituvat.

Muistiolla voidaan liikkua solusta toiseen painamalla Enter. Kentässä, jossa on alasvetovalikko, voidaan valintoja tehdä käyttäen nuolinäppäimiä. Hyväksy valinta Enterillä. Nuolinäppäimillä päästään liikkumaan myös riviltä toiselle.

Uudessa tallennustyökalussa pystytään Liitä vientejä -toiminnolla lukemaan sisälle seuraavia tietoja:

 • Kirjanpitotili
 • Bruttosumma
 • Arvonlisäveroprosentti
 • ALV-vähennysoikeus %
 • ALV-tyyppi
 • ALV-status
 • Vientiselite
 • Dimensioinnit

ALV-statukset voidaan lukea sisälle käyttämällä ns. statuskoodeja, jotka löytyvät ohjelmasta Hallinta > Kirjanpidon tiedot > ALV-oletukset –näkymältä.

Liitä vientejä -painikkeesta painettaessa avautuu uusi ikkuna, jossa päästään liittämään tekstinä kirjanpitovientien tietoja. Tiedot voidaan kopioida taulukkolaskentaohjelman dokumentista ja liittää kenttään. Kaikki kentät pitää täyttää, eli tiedot ovat pakollisia. Kun tiedot on liitetty, ikkunan yläosassa nähdään ja päästään tarvittaessa muuttamaan sitä, mitä tietoa on missäkin sarakkeessa. Tyhjennä -painikkeesta voidaan tyhjentää ikkunaan liitetyt kirjanpitovientien tiedot.

Huom. Jos tuodaan alv-tyyppi Liitä vientejä -toiminnolla, silloin osto-tyypiksi tuodaan P ja myynti-tyypiksi tuodaan S. Jotta vienneille ei tule alv-käsittelyä, pitää viennille tuoda seuraavat tiedot: alv-%=0, alv-tyyppi=P ja alv-status=vat_12. Muussa tapauksessa ohjelma muuttaa tositteen muodostaessaan esimerkiksi myynnin tilien kohdalla alv-statukseksi kotimaan ja alv-prosentiksi nollan. Näin muodostetut viennit nousevat kausiveroilmoitukselle, jos seurantajaksoja ei ole suljettu tai ne on unohdettu perustaa.

Kun painetaan ikkunan alareunassa olevaa Liitä vientejä -painiketta, ikkuna sulkeutuu ja tekstikenttään syötetyt tiedot siirtyvät taulukkoon omiin kohtiinsa. 

Kun muistio on valmis, voidaan joko tallentaa, mikäli ei haluta laatia lisää muistioita, tai haluttaessa voidaan lisätä uusia muistioita Uusi tosite -painikkeella. Tositenumero-sarakkeeseen muodostetaan uudelle muistiolle seuraava vapaa tositenumero. Tositeriville kopioituu edelliseltä tositeriviltä Tositepäivämäärä ja Kirjanpidon vientiriviselite. Tällä näkymällä näkyvä tositenumero on sama kuin muistion varsinainen numero.  Kun tarvittavat tiedot on täytetty muistiolle ja syötettyjen tietojen oikeellisuus on tarkistettu, painetaan Tallenna-painiketta.

Sivun alkuun

Laadittujen muistioiden haku


Tallenna
-painiketta painettaessa ohjelma kysyy, halutaanko siirtyä Tositteiden hakuun ja hakea laaditut muistiot.

Varmistuskysymys

Jos tähän vastataan Kyllä, niin avautuu Tositteiden haku -näkymä, jonka hakutuloksessa näkyvät juuri laaditut muistiot Hyväksytty-tilassa. Jos taas vastataan Ei, Tositteiden hakuun ei siirrytä, mutta muistiot siirtyvät Hyväksytty-tilaan ja poistuvat tallennustyökalusta. Tämän jälkeen laaditut muistiot voidaan hakea normaalisti Tositteiden haun tai Muistiotositteiden haun kautta.

Jos muistio halutaan palauttaa vielä tämän jälkeen tilaan Kesken, tämä onnistuu esimerkiksi siten, että kaksoisklikataan muistiota hakutuloksessa ja painetaan avautuvalla näkymällä Muokkaa > Palauta kesken.

Sivun alkuun

Edellisen tilikauden vertailutiedot ja kuluvan vuoden kirjanpidon saldot

Edellisen tilikauden vertailutiedot ja kuluvan vuoden kirjanpidon saldot voidaan tallentaa tallennustyökalun Liitä vientejä toiminnolla.

Vertailutietojen tallentaminen:

 1. Tallennetaan tuloslaskelman ja taseen saldot (hyödynnä pääkirjaraporttia)
 2. Suljetaan tilikausi
 3. Tilikauden tuloksen siirto
 4. Tallennetaan saldot kirjanpidollista aloitushetkeä edeltävälle päivälle
 5. Tarkistetaan luvut
 6. Suljetaan seurantajaksot

Sivun alkuun

Vertailutietojen syöttäminen edelliselle vuodelle Liitä vientejä -toiminnolla

Kun syötetään vertailutietoja edelliselle vuodelle, tulee tilikausi olla perustettuna Procountoriin. Liitä vientejä -toiminnolla pitää tuoda vähintään seuraavat tiedot:

 • Kirjanpitotili
 • Bruttosumma
 • Vientiselite
 • Dimensioinnit, jos ne ovat käytössä

Ohjelma tuo tositteelle automaattisesti kaksi riviä, mitkä pitää poistaa ennen kuin painetaan Liitä vientejä painiketta. Kun painetaan Liitä vientejä, ohjelmasta avautuu uusi ikkuna, jossa päästään liittämään tekstinä kirjanpitovientien tietoja. Tiedot voidaan kopioida taulukkolaskentaohjelman dokumentista ja liittää tekstikenttään. Kun tiedot on liitetty, ikkunan yläosassa nähdään ja päästään tarvittaessa muuttamaan sitä, mitä tietoa on missäkin sarakkeessa. Tyhjennä -painikkeesta voidaan tyhjentää ikkunaan liitetyt kirjanpitovientien tiedot. Tämän jälkeen painetaan Liitä vientejä painiketta ja ohjelma muodostaa tositteen mikä tallennetaan.

Tositteen tai tositteiden muodostamisen jälkeen tulee tuloslaskelma ja tase täsmäyttää kirjanpidon raporteilla ja sen jälkeen suljetaan tilikausi, jolloin tietojen pohjalta muodostetaan automaattisesti tilinavaustosite kuluvan tilikauden ensimmäiselle päivälle.

Tilikauden sulkemisen yhteydessä muodostuvalla avaustositteella kirjataan edellisen tilikauden tulos 2370 Tilikauden tulos- nimiselle kirjanpidon tilille. Siirrä tämä summa muistiolla 2250 Edellisten tilikausien tulos nimiselle kírjanpidon tilille (voiton tiliöinti 2370/2250 ja tappion vastaavasti 2250/2370).

Sivun alkuun

Kuluvan vuoden saldojen syöttäminen Liitä vientejä -toiminnolla

Kun syötetään kuluvan vuoden saldoja, tulee tilikausi sekä seurantajaksot olla perustettuna Procountoriin. Liitä vientejä -toiminnolla pitää tuoda vähintään seuraavat tiedot:

 • Kirjanpitotili
 • Bruttosumma
 • Vientiselite
 • Dimensioinnit jos ne ovat käytössä

Jos halutaan, että kaikilla vienneillä on arvonlisäverokäsittely, tulee silloin tuoda myös seuraavat tiedot:

 • Arvonlisäveroprosentti          
 • ALV-tyyppi                                  
 • ALV-status      

ALV-statukset löytyvät ohjelmasta Hallinta > Kirjanpidon tiedot > ALV-oletukset –näkymältä. ALV-tyyppi on ostoissa P ja myynneissä S.

Ohjelma tuo tositteelle automaattisesti kaksi riviä, mitkä pitää poistaa ennen kuin painetaan Liitä vientejä painiketta. Kun painetaan Liitä vientejä, ohjelmasta avautuu uusi ikkuna, jossa päästään liittämään tekstinä kirjanpitovientien tietoja. Tiedot voidaan kopioida taulukkolaskentaohjelman dokumentista ja liittää tekstikenttään. Kun tiedot on liitetty, ikkunan yläosassa nähdään ja päästään tarvittaessa muuttamaan sitä, mitä tietoa on missäkin sarakkeessa. Tyhjennä -painikkeesta voidaan tyhjentää ikkunaan liitetyt kirjanpitovientien tiedot. Tämän jälkeen painetaan Liitä vientejä painiketta ja ohjelma muodostaa tositteen mikä tallennetaan.

Tositteen tai tositteiden muodostamisen jälkeen tulee tuloslaskelma ja tase täsmäyttää kirjanpidon raporteilla ja sen jälkeen suljetaan seurantajaksot.

Sivun alkuun