14.7 Yhdistyksen ja säätiön tuloveroilmoitus 6C

Procountorin tuloveroilmoitus-toiminnolla voidaan muodostaa Yhdistyksen ja säätiön tuloveroilmoitus 6C ja sen yleisimmät liitteet sekä lähettää ilmoitus liitteineen sähköisesti. Sähköinen lähettäminen tapahtuu Katso-tunnisteiden avulla suoraan verottajan palveluun.

Yhdistyksen ja säätiön tuloveroilmoitus

Tuloveroilmoitus-toiminto löytyy ohjelman päävalikon kohdasta Ilmoitukset > Tuloveroilmoitus.

Verottajan ohjeita tuloveroilmoituksen 6C-lomakkeen täyttöön voit lukea täältä: Veroilmoitus 6C sähköisesti - yhdistys ja säätiö

Muodosta ilmoitus -painikkeella avautuu ikkuna, jonka alasvetovalikosta valitaan tilikausi, jolta ilmoitus laaditaan. Samalle tilikaudelle voidaan muodostaa useita ilmoituksia.Päivitä raportointitietokanta -painikkeella päivitetään raportointikanta. Tuloveroilmoitukselle haetaan tietoja raportointitietokannasta ja jos kantaa ei tehtyjen muutosten jälkeen päivitetä, luvut eivät ole ilmoituksella ajantasaiset.

Veroilmoitusten täyttöohjeet -painikkeen kautta avautuu uusi selainikkuna, josta päästään katsomaan verottajan tuloveroilmoituksen täyttöohjetta.

Avaa -painikkeella voidaan porautua listalta valitun ilmoituksen tietoihin.

Näytä myös mitätöidyt -valinnalla tuodaan listalle myös mitätöidyt ilmoitukset, jolloin voidaan tarkastella aikaisemmin laadittuja, mutta mitätöityä ilmoituksia.

Jotta yritys pääsee muodostamaan tuloveroilmoituksen, tulee tilikausi olla tallennettuna ohjelman kohtaan Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tilikaudet.

Sivun alkuun

Tuloveroilmoituksen muodostaminen

Muodosta ilmoitus painikkeella päästää valitsemaan tilikausi, jolle ilmoitus laaditaan ja sitten siirrytään Tuloveroilmoitus -näkymälle. Tällä näkymällä voidaan tarkastella, muokata ja tallentaa tuloveroilmoituksen eri osioita ja liitteitä sekä lähettää ilmoitus verottajalle.

Uudelle tuloveroilmoitukselle tuodaan oletusarvoja yhdistyksen tiedoista ja kirjanpidosta. Kirjanpidon luvut poimitaan, joko kirjanpitotileittäin tai tiliryhmittäin. Itse lisättyjen tilien luvut eivät välttämättä tule mukaan oletusarvoihin.

Tallenna -painikkeella voidaan tallentaa tuloveroilmoitus (kaikki osiot). Tallennettua ilmoitusta voidaan vielä muokata. Tallennettaessa veroilmoitu, ohjelma suorittaa uudelleen laskennan esimerkiksi yhteensä kenttiin. Jos halutaan, että ohjelma laskee kenttien arvot uudestaan, kenttien arvot pitää tyhjentää kokonaan ja sitten suorittaa uusi laskenta Tallenna-painikkeella.

Hyväksy -painikkeella tuloveroilmoitus hyväksytään, eikä sen tietoja tai liitteiden tietoja voida enää sen jälkeen muuttaa. Hyväksynnän yhteydessä tuloveroilmoitus sekä sen liitteet lähtevät tarkistettavaksi verottajan palveluun. Tarkistamiseen ei tarvita Katso-tunnisteita. Palvelu tarkistaa, että ilmoitus ja sen liitteet ovat muodollisesti oikein ja näin ollen läpäisevät verottajan tarkisteet lähetyksen yhteydessä. Tarkistuksen jälkeen näytetään verottajan palvelun antamat virheilmoitukset tai ilmoitus, ettei virheitä ollut. Mikäli tarkistuksessa verottajan palvelussa löytyy virheitä, ei ilmoitusta hyväksytä vaan se jää Kesken-tilaan.

Palauta kesken-tilaan-painikkeella voidaan palauttaa hyväksytty tuloveroilmoitus takaisin keskeneräiseksi jolloin sitä on vielä mahdollista muokata.

Lähetä-painikkeella tuloveroilmoitus ja sen liitteet lähetetään verottajalle.

Mitätöi-painikkeella voidaan mitätöidä Kesken tai Hyväksytty -tilassa oleva ilmoitus.

Esikatselu -painikkeella voidaan tarkastella tuloveroilmoitusta tulostettavassa muodossa. Huom. Paperituloste on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön eikä se kelpaa verohallinnolle lähetettäväksi.

Näytä tapahtumahistoria -painikkeella saadaan näkyviin ilmoituksen tapahtumahistoria, josta näkyy ilmoitukselle tehdyt tapahtumat, niiden aikaleimat ja tapahtuman tehneen käyttäjän nimi. Tapahtumahistorian voi myös avata erillisten painikkeiden kautta csv-, html- tai pdf-muodossa.

Ohje-painikkeella saadaan avattua tuloveroilmoituksen ohjesivu Procountorin ohjekirjasta. Sivu avautuu uuteen selainikkunaan, joten tätä varten tulee ponnahdusikkunoiden olla selaimessa sallittuina.

Päivitä näkymä -painikkeella ohjelma suorittaa uudelleen laskennan esimerkiksi yhteensä-kenttiin. Jos halutaan, että ohjelma laskee kenttien arvot uudestaan, kenttien arvot pitää tyhjentää kokonaan ja Päivitä näkymä -painikkeella päivitetään näkymä.
Viimeisin virhe-painike näyttää omassa ikkunassaan viimeisimmän verottajalta tulleen virheilmoituksen. Virheviestin voi kopioida ilmoitusikkunasta. Virheviestiä ei pidetä tallessa, jos ilmoituksen muodostusnäkymä suljetaan.

Sivun alkuun

Yhteystiedot

Yhteystiedot -välilehdellä on yhdistyksen/säätiön veroilmoituksen ensimmäinen sivun yläosan tiedot. Ohjelma esitäyttää ne kentät, joihin tieto voidaan hakea suoraan ohjelmaan tallennetuista tiedoista. Esimerkiksi Verovelvollisen nimi-kenttään tiedot haetaan suoraan ohjelman kohdasta Yrityksen tiedot > Perustiedot > Nimi. Kenttien tiedot ovat muokattavissa.

Sivun alkuun

Yleisosan tiedot

Yleisosan tiedot -välilehdellä on yhdistyksen/säätiön ensimmäisen sivun tiedot. Kentissä, joihin määritellään useamman henkilön tietoja, saadaan Lisää –painikkeesta auki uusi näkymä, jossa voidaan lisätä useampia tietueryhmiä. Tällä näkymällä voidaan käyttää painikkeita Uusi, Kopioi ja Poista tietojen lisäämisen ja muokkauksen apuna. Tallenna ja poistu -painikkeesta tiedot tallennetaan ja päästään palaamaan takaisin Yleisosan tiedot välilehdelle.

Sivun alkuun

Tuotot ja kulut

Tuotot ja kulut -välilehdellä on yhdistyksen/säätiön veroilmoituksen toisen sivun osio II. Tuotot ja kulut -kohdassa ohjelma esitäyttää ne kentät, joihin tieto voidaan hakea suoraan ohjelmaan tallennetuista tiedoista. Esimerkiksi 610 Varsinaisen toiminnan tuotot -kenttään tiedot haetaan suoraan tilikauden kirjanpitoraporteilta. Kenttien tiedot ovat muokattavissa. Ohjelma laskee kenttiin syötettyjen lukujen perusteella voiton yhteensä kohtaan 621 ja tappion kohtaan 642. Luku päivittyy Tallenna -painikkeen avulla.

Sivun alkuun

Tase

Tase-välilehdellä on yhdistyksen/säätiön veroilmoituksen toisen sivun osio III. Ohjelma esitäyttää ne kentät, joihin tieto voidaan hakea suoraan ohjelmaan tallennetuista tiedoista.

Sivun alkuun

Muut selvitykset

Ilmoituksen viidennelle välilehdelle ei tuoda mitään tietoja automaattisesti, vaan ne tulee täyttää käsin.
 
Kentät, joihin määritellään useamman toiminnan erittelytietoja, saadaan Lisää–painikkeesta auki uusi näkymä, jossa voidaan lisätä useampia tietueryhmiä. Tällä näkymällä voidaan käyttää painikkeita Uusi, Kopioi ja Poista tietojen lisäämisen ja muokkauksen apuna. Tallenna ja poistu -painikkeesta tiedot tallennetaan ja päästään palaamaan takaisin Yleisosan tiedot välilehdelle.

Sivun alkuun

Tilinpäätöstiedot

Tilinpäätöstiedot-välilehdellä on veroilmoituksen neljännen sivun alaosan osio VIII.

Tällä välilehdellä merkitään myös, mitä liitteitä veroilmoituslomakkeen mukana toimitetaan.

Sivun alkuun

Kirjanpitotilien kohdistus tuloveroilmoitukselle

Tuloveroilmoituslomakkeen kentät on ohjattu hakemaan vuoden 2016 ja vuoden 2017 tiedot veroilmoitukselle 6C Procountorin oletustilikartan mukaisesti. Kirjanpitotilien kohdistuksen voit tarkistaa alla olevasta excel-tiedostosta.
 

2017 Tuloveroilmoitus 6C tilien kohdistus

Huomioithan, että tilikartasta seuraavia ryhmiä ei ole ohjattu vuoden 2017 tuloveroilmoitukseen:

 • 2/360
 • 2/363

2016 Tuloveroilmoitus 6C tilien kohdistus

Huomioithan, että tilikartasta seuraavia ryhmiä ei ole ohjattu vuoden 2016 tuloveroilmoitukseen:

 • 3/201
 • 3/234
 • 3/237
 • 2/239
 • 3/985
 • 3/986
 • 3/990
 
Excel-taulukon sarakeKentän sisältö
A Sarake kertoo, mistä tuloveroilmoituslomakkeesta on kyse 
B Sarake kertoo, minkä vuoden tuloveroilmoituksesta on kyse
C Sarake kertoo tuloveroilmoituslomakkeen kentän tunnuksen
D Sarakkeesta näet, miltä Procountorin oletustilikartan tililtä/tileiltä tietoja haetaan (esim. 6/3000). Kauttaviivaa edeltävä luku kertoo, miltä tiliryhmätasolta tiedot luetaan. Kauttaviivan jälkeen puolestaan kerrotaan, mitkä tiliryhmät ja alatilit otetaan ilmoituksen kyseiseen kenttään mukaan. Tilikartan tasotiedot pääset tarkastamaan Hallnnan rattaasta valitsemalla Kirjanpidon tiedot > Tilikartta ja painamalla Tilikartta-näkymällä Excel-painiketta.
E Sarakkeesta näet, mitä tuloveroilmoituslomakkeen kenttien saldoja on käytetty ja millä laskukaavalla saldo on laskettu
F Sarake kertoo, tuodaanko D- tai E-sarakkeen tiedot, jos saldo on positiivinen (1=kyllä, 0=ei)
G Sarake kertoo, tuodaanko D- tai E-sarakkeen tiedot, jos saldo on negatiivinen (1=kyllä, 0=ei)
H Sarake kertoo, mitä kerrointa on käytetty

Sivun alkuun

Liitteet

Liitteet -välilehdelle on kerätty yleisimmin käytetyt liitetiedot, verottaja vastaanottaa liitteitä myös paperiversioina. Huomioithan, ettei liitteiden tietoja voi enää tuloveroilmoituksen hyväksymisen jälkeen muuttaa.

Liitelomakkeita pääsee tallentamaan ilman että päälomake on tallennettu mutta liitetiedostoja pääsee liittämään lomakkeelle vasta kun päälomake on tallennettu vähintään kerran.

Liitelomake sarakkeessa olevasta linkistä kyseinen lomake avataan muokkaustilaan tai päästään valitsemaan liitettävä tiedosto, jos kyseessä on liitetiedosto.

Esikatselu-painikkeella voidaan tarkastella tallennettua liitetietoa.

Poista-painikkeella voidaan poistaa ohjelmaan tallennettu liitetieto.

Seuraavat liitetiedot ovat verottajan lomakkeilla: 62, 73 ja 7A ja ne täytetään ohjelman kautta.

Muokkaus -näkymällä Tallenna -painikkeella voidaan tallentaa muokatut tiedot ja Esikatselu -painikkeella tarkastella tulostettavassa muodossa tallennettuja tietoja.

Seuraavat liitetiedot ovat käyttäjän itsensä muodostamia tiedostoja: Konsernitilinpäätös, Muu liite, Rahoituslaskelma, Tilintarkastuskertomus, Tase, Tilinpäätöksen liitetiedot, Tilinpäätös, Toimintakertomus ja Tuloslaskelma. Hyväksytty tiedostomuoto on .pdf ja suurin sallittu tiedoston koko on 30Mb.

Ohjelma nimeää automaattisesti verottajan ohjeiden mukaisesti lähetettävät liitetiedostot, sähköisesti lähettävään aineistoon.

Sivun alkuun

Lähettäminen Katso-tunnisteilla

Tuloveroilmoituksen lähettäminen tapahtuu Katso-tunnisteiden avulla ja edellyttää yrityksen nimenkirjoitusoikeutta tai tarvittavaa valtuutta nimenkirjoitusoikeudelliselta henkilöltä. Esimerkiksi tilitoimisto tarvitsee siten valtuutuksen asiakkaaltaan.

Lähetä- painikkeen painalluksen jälkeen avautuu Katso-käyttäjätunnus -näkymä, jolle voidaan syöttää Katso-tunnisteet tai jos ne ovat jo henkilön omiin tietoihin tallennettu voidaan suoraan edetä Lähetä- painikkeella eteenpäin.

Sivun alkuun

Erikoistilanteita

 • Virheellisen ilmoituksen korjaaminen: Lähetettyä tuloveroilmoitusta ei päästä enää muokkaamaan, joten mikäli ilmoituksen tietoja pitää korjata, tulee laatia ja lähettää uusi ilmoitus. Lähetetyt ilmoitukset jäävät näin ohjelman arkistoon.
 • Tuloveroilmoitukselle jälkikäteen liitteiden lisääminen: Lähetetylle tuloveroilmoitukselle ei saa lisättyä liitteitä, eikä yksittäisiä liitteitä voida ohjelman kautta lähettää verottajalle. Jälkikäteen lähetettävät liitetiedostot tulee lähettää verottajalle esimerkiksi verottajan palvelusta (http://www.vero.fi/fi-FI/YSTI).
 • Verohallinnon vahvistamat liitelomakkeet annetaan aina yhdessä veroilmoituslomakkeen 4, 6, 6C tai 6B kanssa. Liitelomakkeen lisäksi on siis annettava uudelleen veroilmoituslomake, vaikka sen tietoihin ei olisi tullut muutoksia. Tiedot annetaan verkkolomakkeella tai taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona. Eli tällöin tulisi olla yhteydessä verottajaan ja sopia veroilmoituksen uudelleen lähettämisestä.

Sivun alkuun