14.5 Tuloveroilmoitus 5

Procountorin Tuloveroilmoitus-toiminnolla voidaan muodostaa Tuloveroilmoitus 5 ja sen yleisimmät liitteet sekä lähettää ilmoitus liitteineen sähköisesti. Sähköinen lähettäminen tapahtuu Katso-tunnisteiden avulla suoraan verottajan palveluun.

Tuloveroilmoitus

Tuloveroilmoitus-toiminto löytyy ohjelman päävalikon kohdasta Ilmoitukset > Tuloveroilmoitus

Jotta yritys pääsee muodostamaan tuloveroilmoituksen, tulee tilikausi olla tallennettuna ohjelman kohtaan Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tilikaudet.

Käytettävä veroilmoituslomake valitaan ohjelman kohdassa Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Verotustiedot > Tuloveroilmoitus - alasvetovalikosta. Tuloveroilmoituslomake 5:n lisäksi valittavana on veroilmoituslomakkeet ovat Yhdistyksen ja säätiön tuloveroilmoitus 6C tai Tuloveroilmoitus 6B.

Uudelle tuloveroilmoitukselle tuodaan oletusarvoja yrityksen tiedoista ja kirjanpidosta. Kirjanpidon luvut poimitaan joko kirjanpitotileittäin tai tiliryhmittäin Procountorin oletustilikartan mukaisilta tileiltä. Itse lisättyjen tilien luvut eivät välttämättä tule mukaan oletusarvoihin.

Muodosta ilmoitus -painikkeella avautuu ikkuna, jonka alasvetovalikosta valitaan tilikausi, josta ilmoitus laaditaan. Samalle tilikaudelle voidaan muodostaa useita ilmoituksia.

Päivitä raportointitietokanta -painikkeella päivitetään raportointikanta. Tuloveroilmoitukselle haetaan tietoja raportointitietokannasta ja jos kantaa ei tehtyjen muutosten jälkeen päivitetä, luvut eivät ole ilmoituksella heti ajantasaiset.

Veroilmoitusten täyttöohjeet -painikkeen kautta avautuu uusi selainikkuna, josta päästään katsomaan verottajan tuloveroilmoituksen täyttöohjetta.

Avaa-painikkeella voidaan porautua listalta valitun ilmoituksen tietoihin.

Näytä myös mitätöidyt -painikkeella tuodaan listalle myös mitätöidyt ilmoitukset, jolloin voidaan tarkastella aikaisemmin laadittuja, mutta mitätöityä ilmoituksia.

Sivun alkuun

Tuloveroilmoituksen muodostaminen

Kun tilikausi, jolle ilmoitus muodostetaan on valittu, siirrytään Muodosta ilmoitus -näkymälle. Tällä näkymällä voidaan tarkastella, muokata ja tallentaa tuloveroilmoituksen eri osioita ja liitteitä sekä lähettää nämä.

Uudelle tuloveroilmoitukselle tuodaan oletusarvoja yrityksen tiedoista ja kirjanpidosta. Kirjanpidon luvut poimitaan, joko kirjanpitotileittäin tai tiliryhmittäin Procountorin oletustilikartan mukaisesti. Itse lisättyjen tilien luvut eivät välttämättä tule mukaan oletusarvoihin.

Tallenna-painikkeella voidaan tallentaa tuloveroilmoitus (kaikki osiot). Tallennettua ilmoitusta voidaan vielä muokata.

Hyväksy-painikkeella voidaan lähettää tuloveroilmoitus sekä sen liitteet tarkistettavaksi verottajan palveluun. Tarkistamiseen ei tarvita Katso-tunnisteita. Palvelu tarkistaa, että ilmoituksella täytetyt kentät ja sen liitteet ovat muodollisesti oikein ja näin ollen läpäisevät verottajan tarkisteet lähetyksen yhteydessä. Tarkistuksen jälkeen näytetään verottajan palvelun antamat virheilmoitukset ja punaisella näytetään kentät, joissa on ollut virheitä tai toinen vaihtoehto on, että käyttäjä saa ilmoitukset ettei virheitä ollut. Mikäli tarkistuksessa verottajan palvelussa löytyy virheitä, ei ilmoitusta hyväksytä vaan se jää Kesken-tilaan.

Palauta kesken-tilaan -painikkeella voidaan palauttaa hyväksytty tuloveroilmoitus takaisin keskeneräiseksi jolloin sitä on vielä mahdollista muokata.

Lähetä-painikkeella tuloveroilmoitus ja sen liitteet lähetetään verottajalle.

Mitätöi-painikkeella voidaan mitätöidä Kesken tai Hyväksytty -tilassa oleva ilmoitus.

Esikatselu -painikkeella voidaan tarkastella tuloveroilmoitusta tulostettavassa muodossa. Huom. Paperituloste on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön eikä se kelpaa verohallinnolle lähetettäväksi.

Näytä tapahtumahistoria -painikkeella saadaan näkyviin ilmoituksen tapahtumahistoria, josta näkyy ilmoitukselle tehdyt tapahtumat, niiden aikaleimat ja tapahtuman tehneen käyttäjän nimi. Tapahtumahistorian voi myös avata erillisten painikkeiden kautta csv-, html- tai pdf-muodossa.

Ohje-painikkeella saadaan avattua tuloveroilmoituksen ohjesivu Procountorin ohjekirjasta. Sivu avautuu uuteen selainikkunaan, joten tätä varten tulee ponnahdusikkunoiden olla selaimessa sallittuina.

Sivun alkuun

Kirjanpitotilien kohdistus tuloveroilmoitukselle

Tuloveroilmoituslomakkeen kentät on ohjattu hakemaan vuoden 2017 tiedot veroilmoitukselle 5 Procountorin oletustilikartan mukaisesti. Kirjanpitotilien kohdistuksen voit tarkistaa alla olevasta excel-tiedostosta.
 
 

 

Huomioithan, että tilikartasta seuraavia ryhmiä ei ole ohjattu vuoden 2016 tuloveroilmoitukseen:
 • Omaan pääomaan kuuluvat tiliryhmät
 • Taseen vastattavaa puolen varaukset sekä konsernireservi
 • 3/693
 • 3/695
 • 3/699
 • 3/908
 • 4/915
 • 3/930
 • 3/937
 • 4/942
 • 3/985
 • 3/986
 • 2/999
 
Excel-taulukon sarakeKentän sisältö
A Sarake kertoo, mistä tuloveroilmoituslomakkeesta on kyse 
B Sarake kertoo, minkä vuoden tuloveroilmoituksesta on kyse
C Sarake kertoo tuloveroilmoituslomakkeen kentän tunnuksen
D Sarakkeesta näet, miltä Procountorin oletustilikartan tililtä/tileiltä tietoja haetaan (esim. 6/3000). Kauttaviivaa edeltävä luku kertoo, miltä tiliryhmätasolta tiedot luetaan. Kauttaviivan jälkeen puolestaan kerrotaan, mitkä tiliryhmät ja alatilit otetaan ilmoituksen kyseiseen kenttään mukaan. Tilikartan tasotiedot pääset tarkastamaan Hallnnan rattaasta valitsemalla Kirjanpidon tiedot > Tilikartta ja painamalla Tilikartta-näkymällä Excel-painiketta.
E Sarakkeesta näet, mitä tuloveroilmoituslomakkeen kenttien saldoja on käytetty ja millä laskukaavalla saldo on laskettu
F Sarake kertoo, tuodaanko D- tai E-sarakkeen tiedot, jos saldo on positiivinen (1=kyllä, 0=ei)
G Sarake kertoo, tuodaanko D- tai E-sarakkeen tiedot, jos saldo on negatiivinen (1=kyllä, 0=ei)
H Sarake kertoo, mitä kerrointa on käytetty

Sivun alkuun

Liitteet

Liitelomake-sarakkeesta lomakkeen numero klikkaamalla avautuu uusi näkymällä, jolla syötetään liitteen tiedot.

Esimerkiksi valitsemalla liitelomake 18B ja uudelta näkymältä Elinkeinotoiminnan käytössä verovuonna olleet kiinteistöt -riviltä Lisää, päästään listaamaan useita käyttöomaisuuskiinteistöjä. Tämä tapahtuu siten, että täytät ensin Toistuva tietueryhmä -sarakkeisiin ensimmäisen käyttöomaisuuskiinteistön tiedot. Seuraavaksi valitaan Uusi Toistuvien tietueryhmien listauksesta ja täydennetään toisen käyttöomaisuuskiinteistön tiedot. 

Ohjelmassa saatavilla olevat liitelomakkeet ovat:

 • 8B Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- ja ammatinharjoittajan omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista
 • 12A Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista
 • 18B Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan käyttöomaisuuskiinteistöistä
 • 62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista
 • 70A Elinkeinoyhtymän ja liikkeen- ja ammatinharjoittajan vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi
 • 79 Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä

Muistathan täydentää myös yhteensä kentät lomakkeilla 12A, 18B ja 8B.

Sivun alkuun

Lähettäminen Katso-tunnisteilla

Tuloveroilmoituksen lähettäminen tapahtuu Katso-tunnisteiden avulla ja edellyttää yrityksen nimenkirjoitusoikeutta tai tarvittavaa valtuutta nimenkirjoitusoikeudelliselta henkilöltä. Esimerkiksi tilitoimisto tarvitsee siten valtuutuksen asiakkaaltaan.

Lähetä -painikkeen painalluksen jälkeen avautuu Katso-käyttäjätunnus -näkymä, jolle voidaan syöttää Katso-tunnisteet tai jos ne ovat jo henkilön omiin tietoihin tallennettu voidaan suoraan edetä Lähetä-painikkeella eteenpäin.

Sivun alkuun

Erikoistilanteita

 • Virheellisen ilmoituksen korjaaminen:
  • Lähetettyä tuloveroilmoitusta ei päästä enää muokkaamaan, joten mikäli ilmoituksen tietoja pitää korjata, tulee laatia ja lähettää uusi ilmoitus. Lähetetyt ilmoitukset jäävät näin ohjelman arkistoon.
 • Tuloveroilmoitukselle jälkikäteen liitteiden lisääminen:
  • Lähetetylle tuloveroilmoitukselle ei saa lisättyä liitteitä, eikä yksittäisiä liitteitä voida ohjelman kautta lähettää verottajalle. Jälkikäteen lähetettävät liittetiedostot tulee lähettää verottajalle, esim verottajan palvelusta (http://www.vero.fi/fi-FI/YSTI)

Sivun alkuun